دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

xdbhfgn


سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي و فرهنگی

 

 

الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي: حبیب شهبازی گیگاسری                                      تولد: 1361

محل تولد: رشت

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

كارشناسي

اقتصاد کشاورزی

1384

دانشگاه تهران

2

كارشناسي ارشد

اقتصاد کشاورزی (مدیریت و بازاریابی)

1386

دانشگاه تهران

3

دكتراي تخصصی

اقتصاد کشاورزی (مدیریت تولید)

1391

دانشگاه تهران

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي حاشيه بازاريابي گوشت گاو در ايران

- عنوان رساله دكتري: بررسی اقتصادی نظام تحقیقات کشاورزی ایران

 

ب- سوابق آموزشي:

ب-1. تقدیرنامه‌ها

رديف

آزمون

سازمان اعلام‌كننده

سال

1

دانشجوی نمونه

دانشگاه تهران

1388

2

پژوهشگر برتر

دانشگاه تهران

1388

3

عضو هیئت علمی

هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

1388

4

مسئول دبیرخانه

هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

1388

5

مشاور

معاونت برنامه‌ریزی استانداری گیلان

1389

6

آزمون كارشناسي‌ارشد

رتبه دوم

1384

7

آزمون دكتري تخصصي

رتبه اول

1387

8

عضو هیئت علمی

اولین کنفرانس بین‌اللملی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

1393

9

عضوهیئت علمی

International Conference on Economic, Accounting, Management and Social Science-Berlin

2014

 

ب-2. سوابق تدریس

 

رديف

درس

نام دانشگاه

سال

 

1

حسابداری

دانشگاه تهران

1388 و 1389

 

2

مدیریت مزرعه

دانشگاه تهران و دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1389 ، 1390 و 1393

 

3

اقتصاد کشاورزی

دانشگاه شاهد

1390، 1391 و 1392

 

4

آشنایی با قوانین خود اشتغالی و کارآفرینی

دانشگاه شاهد

1390

 

5

اقتصاد ریاضی

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392

 

6

مدیریت مزرعه (کارشناسی ارشد)

دانشگاه بوعلی سینا

1392

 

7

اقتصاد خرد (کارشناسی ارشد)

دانشگاه بوعلی سینا

1393

 

8

پول، ارز و بانکداری

دانشگاه رجاء

1391

 

9

اقتصاد برنامه‌ریزی و توسعه

دانشگاه رجاء

1391

 

10

اقتصاد خرد

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و دانشگاه رجاء

1391 و 1393

 

11

اقتصاد منابع طبیعی (کارشناسی ارشد)

دانشگاه پیام‌نور

1392

 

12

مدیریت ریسک (کارشناسی ارشد)

دانشگاه پیام‌نور

1392

 

               

 

 

ج- سوابق اجرائي:

 

رديف

عنوان

مکان

سال

1

عضو انجمن دانشجویی اقتصاد کشاورزی و سردبیر نشریه اکان

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

1381-1385

2

عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

1388-تاکنون

3

مشاور

معاونت برنامه‌ریزی استانداری

1389

4

مسئول دبیرخانه

هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی

1388

5

مدیرگروه اقتصادکشاورزی

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392 تا کنون

6

سرپرست امور دانشجویی دانشگاه

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392 تا کنون

7

سرپرست کمیته انضباطی دانشگاه

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392 تا کنون

 

 

د- سوابق پژوهشی:

د-1 طرح های مطالعاتی و پژوهشی

 

ردیف

عنوان مطالعه

کارفرما

وضعیت

1

الگوي حاشية بازاريابي گوشت گاو در ايران

قطب مطالعات استراتژی بخش کشاورزی

خاتمه يافته

2

بررسي ساختار بازار گوشت گوسفند در ايران

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

خاتمه يافته

3

طرح تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان

ادارهکلتعاون، کار و رفاه استان گیلان

خاتمه یافته

4

تدوین شاخص حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

خاتمه یافته

5

Institutional strengthening and coherence for Integrated Natural Resources Management

ICARDA-GEF-UNDP

خاتمه یافته

 

 

 

د- 2 مقالات همایشی

د: مقالات در کنفرانس های داخلی و خارجی

ردیف

عنوان مقاله

نام کنفرانس

وضعيت

1

Modeling the Marginal Revenue of Water in Certain Iranian Provinces

هفتمین کنفرانس كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

پوستر

2

بررسي اثر رشد اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران

چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد ايران« دولت و عدالت اقتصادي: ديدگاه‌ها، روشها و عملكردها»

پوستر

1386

3

تعيين اولويت كشت محصولات با توجه به محدوديت منابع آبي

اولين همايش سازگاري با كم آبي

پوستر

1386

4

The Farm-Retail Price Transmission Elasticity of Iran’s Beef Sector

MIBES Conference, Larisia, Greece

Oral

5

الگوسازي درآمد نهايي آب در توليد محصول پنبه (مطالعه موردي استان‌هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي)

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

پوستر

1388

6

برآورد تقاضا در سطح مزرعه در فرآيند بازاريابي گوشت قرمز ايران

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

سخنرانی

1388

7

چشم‌انداز قيمت صادراتي و وارداتي چاي در ايران

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

پوستر

1388

8

الگوي تقاضای واردات چای ایران: بررسي سياست‌هاي دولت

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

پوستر

1388

9

تعيين بازده تنوع در كاشت گندم و جو در خراسان شمالي، جنوبي و رضوي

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

پوستر

1388

10

تحلیل الگوی رفتار قیمتی اضافه‌بها در صنعت تولید مواد پروتئینی ایران

اولین همایش ملی کاهش قیمت تمام شده

سخنرانی

1389

11

Price Risk Modeling in Iran's Meat Industry

Advances in Global Bossiness Research Conference

سخنرانی 1389

12

بررسی الگوی اقتصادی کسری حساب جاری در ایران

دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

سخنرانی 1390

13

بررسی چارچوب‌های ارزیابی زیست‌محیطی در کشاورزی پایدار

اولین همایش کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

سخنرانی 1389

14

بررسی اثر سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تولید برنج در دوران برنامه‌های توسعه اقتصادی

پانزدهمین همایش ملی برنج

پوستر 1391

15

تحقیقات راهکاری برای رفع شکاف عرضه و تقاضا بخش کشاورزی

دانشگاه سید‌جمال الدین اسدآبادی

سخنرانی 1392

16

Productivity and Technical Changes: Modified General Index, Generalized Modified Index and General Time Trend Index

GBRS – Global Business Research Symposium

سخنرانی 1392

17

مطالعه اثر سیاست یارانه نهاده بر آلودگی محیط زیست

سومین کنفرانس بین‌اللملی علوم رفتاری

سخنرانی 1392

 

 

د- 3 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

 

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

وضعيت

1

بررسی روابط تولیدی در فرآیند بازاریابی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی صنایع دام و طیور)

علوم كشاورزي و

صنايع غذايي

جلد 21 شماره 2

1386

2

Evaluating the Advertising Effect on Qard Hasan Demand Deposits in Iranian Governmental Banks

American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science

4 (5): 561-569, 2008

3

بررسی قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران

پژوهش‌های اقتصادی

جلد 34

1386

4

الگوی اقتصادی حاشیة بازاریابی گوشت قرمز در ایران

علوم كشاورزي ايران

جلد 40 شماره 1

5

بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

علوم كشاورزي و

صنايع غذايي

جلد 23، شماره 1

1388

6

بررسي حاشية بازاریابي گوشت قرمز و عوامل موثر بر آن در ايران

اقتصاد کشاورزی

جلد 2 شماره 2

1387

7

بررسی قدرت بازاری در زنجیرة بازاریابی گوشت قرمز ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه

جلد 62

1387

8

بررسی بازده به مقیاس در باغات انگور استان قزوین

اقتصاد کشاورزی

جلد 2، شماره 4

1388

9

Corn Import Demand Model in Iran; Political Factors Application

American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science

4 (5): 633-639, 2008

10

برآورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصاردر صنعت تولید شیر ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه

جلد 65

1388

11

Econometric Estimates of Scale Economies in Iranian Agriculture(Case Study : Three Khorasan Provinces)

World Applied Sciences Journal

5 (4): 449-453, 2008

12

The Farm-Retail Price Transmission Elasticity of Iran’s Beef Sector

MIBES Transactions Journal

Vol 3, Issue 1, Spring 2009

13

Determining suitable cane sugar utilization system using Total Factor Productivity (TFP)

Journal of Agricultural Science and Technology

Vol. 12:511-521

(2010)

14

پيش‌بيني تقاضاي پول در ايران در افق 1404

پژوهشنامة اقتصادي

سال دهم، شماره سوم، 1389

15

برآورد تابع تقاضاي AIDADS

علوم وصنايع غذايي كشاورزي

جلد 23 (1)

1388

16

A Model of Iran’s Farm-Retail Marketing Margin for Beef

Journal of Agricultural Science and Technology

Vol. 12:255-264

(2010)

17

برآورد ارزش تفریحی تفرجگاه‌ها با استفاده از روش هکمن

تحقيقات اقتصاد كشاورزي

جلد 1، شمارة 1

1388

18

ارزیابی ثبات شاخص‌های مزیت RCA، RSCA، MICHAELY، SAI، TEI و LQ خرمای ایران

دانش کشاورزی پایدار

جلد 19، شماره 2، 1388

19

برآورد قيمت واقعي آب در توليد گندم و جو: رهيافت تابع توليد

دانش کشاورزی پایدار

شماره 1.چلد 19/1388

20

اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری در تولید گندم آبی کشور

علوم کشاورزی ایران

شماره 3، جلد 1 1389

21

تعيين بازده تنوع در كاشت گندم و جو

مجله اقتصاد کشاورزی ایران

شماره 4، جلد 4، 1389

22

بررسي محدوديت بودجه پنبه‌كارن در استان‌هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي: رهيافت تابع توليد غيرمستقيم

علوم کشاورزی ایران

شماره 4، جلد 2 1389

23

برآورد ارزش اکوتوریستی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط: مطالعه موردی غار سهولان مهاباد

مجله جغرافیا و توسعه

شماره 23، تابستان 1390

24

بررسی نقش تحقیقات در رفع شکاف عرضه و تقاضا بخش کشاورزی

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه

پذیرفته شده برای چاپ 1391

25

برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران 1386-1338

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

جلد 27 ، شماره 1 1392

26

برآورد سطح بهینه تحقیقات کشاورزی ایران

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی

پذیرفته شده برای چاپ 1392