دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دکتر جعفر هدائی


هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ تمدن ملل اسلامی

سمت: 

هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ تمدن ملل اسلامی

سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي و فرهنگی

 

 

اطلاعات فردی و سوابق تحصیلی:

نام و نام خانوادگي: جعفر هدائی                               متولد: 2/01/1352  

محل تولد: تبریز                             Email:jafarhodaiy@yahoo.com

 

مدارک علمی:

1-دکترای phd دررشته شیعه شناسی ازدانشگاه ادیان ومذاهب.

2-کارشناسی ارشد( سطح سه حوزه)دررشته کلام اسلامی از موسسه امام صادق علیه السلام دررشته کلام اسلامی .

3-کارشناسی(سطح دوحوزه)دررشته کلام اسلامی از موسسه امام صادق علیه السلام .

4-کارشناسی(سطح دوحوزه)دررشته فقه واصول.

5-پنج سال درس خارج فقه واصول امتحان داده شده که در بر گه ارزیابی حقیر موجود است.

6-اجازات مختلف علمی-حسبیه-روایت و...از مراجع معظم تقلید.

7-دارای گواهی های معتبر علمی در رشته مشاوره وراهنمایی از مر کز مشاوره حوزه علمیه قم ودانشجوی انصرافی مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره وراهنمایی مرکز اموزش عالی اخلاق وتربیت قم.

سوابق پژوهشی:

1-گونه شناسی رویکردهای اسلامی در تجسم اعمال-رساله دکترای شیعه شناسی.

2-فنای دنیاازدیدگاه فلاسفه ومتکلمان-رساله سطح سه حوزه.

3-تبیین تجسم اعمال بر اساس ترتب عوالم کلی وجود(ماده مثال عقل)-مقاله علمی پژوهشی-شماره 44-مجله اندیشه نوین دینی دانشگاه معارف اسلامی قم.

4-موجه نبودن انکار تجسم اعمال.به دلیل پدیده های مشابه-مقاله علمی پژوهشی ارایه شده به مجله کلام اسلامی ودرحال بررسی وداوری.

5-تطابق عوالم هستی ونقش ان دراثبات تجسم اعمال-مقاله علمی پژ وهشی ارایه شده به مجله تحقیقات کلامی ودرحال بررسی وداوری.

6-طلاق درسیره معصومین-پروژه تحقیقاتی 60 صفحه ای آماده چاپ-کار شده دردانشگاه ادیان ومذاهب-زیر نظر دکتر جباری.

7-قول به صر فه از نگاه دو مکتب کلامی(اهل تشیع اهل تسنن)درپنج قر ن اول هجری-پرو ژ ه تحقیقاتی 70 صفحه ای آماده چاپ-کار شده دردانشگاه ادیان ومذاهب-زیر نظر دکتر شریعتمداری.

8-نقدوبررسی چیستی فنای دنیادرآستانه قیامت از منظر دانشمندان تجربی وارتباط آن بامعاد-مقاله علمی پژوهشی آماده چاپ.

9-جایگاه تدبیر وبر نامه ریزی درفرهنگ وتمدن اسلامی-پروژه وکتاب 70صفحه ای اماده چاپ-کار شده دردانشگاه ادیان ومذاهب-زیر نظر مرحوم پروفسور آیینه وند.

10-کتاب اعتراضات مختلفه بر شیعه اثنی عشر یه-نوشته شده در سال 1385-محل ارایه موسسه امام صادق علیه السلام آماده چاپ.

11-کتاب وجود ملکی وملکوتی پیامبر(ص)-نوشته شده درسال 1384-محل ارایه موسسه امام صادق علیه السلام حایز رتبه دوم پژوهشی از طرف آیت الله العظمی سبحانی(دام عزه)-آماده چاپ.

12-نقدوبررسی دعاوی دکتر قفاری درکتاب اصول مذهب شیعه پیرامون توحید ربوبی ورابطه آن باوساطت فیض ایمه اطهار(ع)-پروژه تحقیقاتی 70 صفحه ای آماده چاپ-ارایه شده دردانشگاه ادیان ومذاهب-کار شده زیر نظر دکتر محمد تقی سبحانی.

13-کتاب مراقبه درسیره علمای اخلاق سال تالیف 1381-نوشته شده زیر نظر حاج آقا دهنوی-موسسه امام صادق علیه السلام آماده چاپ.

14-محمد بن عبداوهاب.زمینه های پیدایش مذهب وی ونقش استعمار-پروژه تحقیقاتی آماده چاج در66 صفحه ارایه شده دردانشگاه ادیان ومذاهب- کار شده زیر نظر دکتر ایمانی مقدم.

15-کتاب فشار قبر سال تالیف 1383-کار شده درموسسه امام صادق علیه السلام آماده چاپ.

16-کافی کلینی .کتابی کلامی-پرو ژه وکتاب تحقیقاتی 88 صفحه ای آماده چاپ-ارایه شده دردانشگاه ادیان ومذاهب کار شده زیر نظر دکتر غفوری نژاد.

17-فنون بازیابی .تقویت حافظه-سال کار 1390-کتاب آماده چاپ-کار شده وارایه شده در مر کز اموزش عالی اخلاق وتربیت.

18-غرب ایران .منزلگاه اهل حق ها-کتاب آماده چاپ 90 صفحه ای ارایه شده دردانشگاه ادیان ومذاهب-زیر نظر دکتر موسوی نژاد.

19-نگرشی بر تصوف-کتاب 200 صفحه ای آماده چاپ( پایان نامه سطح دوی کلام اسلامی در موسسه امام صادق علیه السلام)-تحقیق برگزیده شده وحایز رتبه دوم پژوهشی در موسسه.

20-کاربردواژه امام عادل درفقه-مقاله علمی پژوهشی آماده چاپ-ارایه شده به دانشگاه ادیان ومذاهب-کار شده زیر نظر دکتر ورعی.

21-مسایل اجتماعی ونقش ان درسلامت روانی تالیف درسال 1390-کتاب آماده چاپ ارایه شده درمر کز اموزش عالی اخلاق وتربیت.

22-جایگاه قوه عاقله درعلم اخلاق اسلامی-پروژ ه تحقیقاتی63 صفحه ای آماده چاپ ارایه شده دردانشگاه ادیان ومذاهب-زیر نظر دکتر شریعتمداری.

23-مقایسه میان شرایط امامت ورهبری درزیدیه با ولایت فقیه درامامیه اثنی عشریه-مقاله علمی پژوهشی اماده چاپ ارایه شده دردانشگاه ادیان ومذاهب- کار شده زیر نظر دکتر فرمانیان.

24-کار کردهای اقتصادی مسجد-پروژه تحقیقاتی کار شده درسال 1385 درمرکز مطالعات امور مساجد-آماده چاپ.

25-کار کردهای عبادی مسجد-کتاب 300 صفحه ای آماده چاپ کار شده درسال 1386-مر کزمطالعات امور مساجد کار شده زیر نظر آیت الله غرویان.

26-مساجد ومواعظ انسان ساز کار شده درسال 1385- مقاله اماده چاپ-مرکز مطالعات امور مساجد.

27-کتاب روش های مطالعه-کتاب 100 صفحه ای آماده چاپ کار شده زیر نظر مرکز مشاوره حوزه علمیه قم درسال 1389-مورد توجه حوزه های علمیه.

28-نقدنظریه بسط تجربه نبوی مقاله آماده چاپ کار شده درمو سسه امامصادق علیه السلام زیر نظر استاد ربانی گلپایگانی.

29-الردیه علی بعض شبهات الوهابیه-کار شده درسال 1381- موسسه امام صادق علیه اسلام پروژ هع تحقیقاتی آماده چاپ.

30-جنبش شهید مدرس ونقش او درعصر رضاخان پروژ ه وکتاب آماده چاپ کار شده درسال 1381- در موسسه امام صادق علیه السلام.

31-معرفت شناسی دراصول فلسفه وروش ریالیسم-پروژه تحقیقاتی آماده چاپ ارایه شده درمو سسه امام صادق علیه السلام وکار شده زیر نظر دکتر خسرو پناه.

32-قضایای موجبه وسالبه در سوره واقعه پروژ ه تحقیقاتی ارایه شده درموسسه امام صادق علیه السلام وکار شده زیر نظر استاد ملک حسینی.

33-اعراف واعرافیان -1387-مر کزتخصصی تفسیر بانوان-مجله حسنی.

34-کتاب شبهات پراکنده پیرامون شیعه امامیه-کتاب آماده چاپ.

35-وده هااثرجزوه ای-بروشوری و پاورپونتی.

جوایز ومقام ها:

1-ممتاز حوزه-ازسال 1383تا1386-اخذ شهریه ویژه ممتازین ازسوی رهبری.

2-مبلغ نخبه دردفتر نخبگان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و مبلغ گروه پنج وممتازین باشماره پرونده 19073

3-پژوهشگر نمونه-رتبه دوم پژوهشی از موسسه امام صادق علیه اسلام با تایید آیت الله العظمی سبحانی.

4-محقق پرکار-1385-مرکز مطالعات امو مساجد.

5-مدرک دکترای تخصصی شیعه شناسی بامعدل بالای 18 وآماده به تقدیر درجشن فارغ التحصیلی پیش رو.

سوابق تدریس:

1-استاددروس حوزوی از سال 1382 تاکنون وتدریس درحوزه های علمیه برادران وخواهران درسطح مقدمات.

2-تدریس سطوح عالی حوزه از سال 1388 تاکنون.

3-تدریس دردانشکده افسری سپاه(دانشگاه علویون)از سال 1384 تاسال 1388درقم.

4-بورسیه دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی- همدان از سال 1391 تاکنون ودرحال تبدیل شدن به استادیار آن دانشگاه وتدریس دروس گوناگون گروه تاریخ تمدن وگروه معارف درآن دانشگاه.

5-تدریس اخلاق مشاوره فن خطابه-کلاسهای خانه وخانواده و تربیت فرزندومدیریت تحصیلی و...درجای جای کشور عزیز اسلامی مان.

سوابق عضویت:

1-بسیج اساتید دانشگاه.

2-بسیج اساتید حوزه.

3-پژوهشکده باقر العلوم.

4-همکاری بانشر یه های مسجد وحسنی.

5-مشاوره تلفنی واینتر نتی.

5-موسسه تفحص سیره شهدا.

6-آموزش وپرورش.

7-سپاه پاسداران.

8- نیروی انتظامی .

9- سازمان زندان ها.

10-سازمان اوقاف.

11-دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم .

12-معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم .

13-معاونت امور اساتید حوزه علمیه قم .

14-معاونت تهذیب حوزه علمیه قم .

15-اداره کل اخلاق.

16- اداره کل مشاوره .

17-سازما ن حج وزیارت.

18-سازمان بورس.

19-ستاد اقامه نماز.

20-مرکز مطالعات وپژوهش های امور مساجد.

21-شر کت تعاونی مسکن مهر.

22-منکرات ومفاسد اجتماعی .

23-ستاد اقامه امر به معروف ونهی از منکر پردیسان.

24-بسیج طلاب مدرسه فیضیه.

25-وسایت ها-مراکز-موسسات وحوزه ها ودانشگاههای مختلف به شکل ادواری وموقتی وعضوکمیته انضباطی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی.

 

مهارت ها:

1-تدریس درحوزه ودانشگاه دردروس وگرایش ها ورشته ها ودرس های گوناگون.

2-مبلغ نخبه کشوری.

3- مشاوره وراهنمایی درسطوح عالی حوزه ودانشگاه

4- محقق وپژوهشگر

5-دبیر گرو ه پژوهش.

6-تکاور زمان سر بازی وورزشکارامروزه.

7-راوی دفاع مقدس درکاروان های راهیان نور.

8- تدریس فن خطابه وپرورش سخنور وخطیب.

9-روحانی حج کربلا-سوریه.

10-وکیل بیش از بیست مرجع معظم تقلید درامور حسبیه.

11-تدریس اخلاق عملی وکاربردی درحوزه ها ودانشگاه ها وسطح کشور.

12-آشنایی باطب سنتی.

13-آشنایی باکتب تربیتی خانوادگی ومشاوره ای.

14-کارشناس مدیر یت تحصیلی.

15-آشنایی به انواع واقسام تبلیغ ها:مدارس-حوزه دانشگاه-روستا-شهر باسواد بی سواد و...

16-تسلط کامل به فارسی وترکی ومهارت درزبان عربی ودارای تافل عربی وآشنایی نسبی بازبان لاتین.

17-گذراندن دوره های روش تحقیق روش تدریس- روش تبلیغ -روایتگری مشاوره وعظ وخطابه روضه خوانی روان شناسی و...

18-مهارت درحدیث وکتب حدیثی باداشتن بیش از ده اجازه روایت از مراجع معظم تقلید.

19-تسلط برکلام فلسفه فقه اصول منطق تاریخ سیره تفسیر اخلاق و...

20-دور شدن از تقلید با کار کردن وصاحب نظر شدن در چندصد مساله فقهی.


برچسب ها: دکتر جعفر هدائی