دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حضور نماینده رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در دفتر ریاست محترم دانشگاهنماینده رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در دانشگاه حضور یافتند و از سایت اصلی و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دیدن کردند.

روز سه شنبه مورخ سوم بهمن ماه سال جاری، جناب آقای قربانی؛ کارشناس محترم دفتر امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در دفتر ریاست محترم دانشگاه حضور یافتند و پس از بررسی مشکلات تخصیص های عمرانی دانشگاه و بحث و تبادل در خصوص اعتبارات لازم برای برنامه های عمرانی پیش رو، از سایت اصلی و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دیدن کردند.


تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۱۱ | دفعات بازدید: ۲۰۸۲ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر