دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تمدید مهلت ثبت نام تقاضای وام در پورتال دانشجوییصندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد با عنایت به تقاضای متعدد دانشجویان نسبت به تمدید ثبت نام تقاضای وام در پورتال دانشجویی اقدام نماید.

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می رساند. صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد با عنایت به تقاضای متعدد دانشجویان نسبت به تمدید ثبت نام تقاضای وام در پورتال دانشجویی اقدام نماید. لذا کلیه دانشجویان محترم می توانند از تاریخ دوم شهریور ماه 1395 به مدت بیست روز، جهت ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام برای نیمسال اول تحصیلی 96-95 اقدام فرمایند.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ۱۲:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۵۵۸ بازدید

برچسب ها: وام دانشجویینظراتثبت نظر