دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تمدید زمان حذف و اضافه واحدهای درسی ترم جاریزمان حذف و اضافه واحد های درسی ترم جاری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26 بهمن تمدید می گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند به علت تعطیلی کلاس های روز دوشنبه مورخ 25 بهمن ماه، و عدم حضور برخی از اساتید گروه های آموزشی، زمان حذف و اضافه واحد های درسی ترم جاری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26 بهمن تمدید می گردد.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۰:۱۱ | دفعات بازدید: ۲۱۲۸ بازدید

برچسب ها: حذف و اضافهنظراتثبت نظر