دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تقدیر کارکنان شرکتی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از رییس دانشگاهتعدادی از کارکنان خدوم شرکتی در دفتر رییس دانشگاه حضور یافته و از زحمات دکتر گودرزی افشار تقدیر کردند

کارکنان شرکتی دانشگاه، با توجه به رضایتمندی از مدیریت دانشگاه در راستای بهره مندی از تمامی مزایا و تحول دریافتی های ماهیانه خود در شرایط  اقتصادی کنونی، در دفتر رییس دانشگاه حاضر شدند و از زحمات و یکسان نگری ایشان تقدیر به عمل آوردند.

دکتر گودرزی افشار بیان کردند از دیدگاه بنده هیچ فرقی بین کارکنان شرکتی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وجود ندارد و مهم انجام وظایف محول به نحو احسن در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه است.

ایشان افزودند بنده امیدوارم تمامی کارکنان دانشگاه بهتر و موثرتر از گذشته وظایف خود را انجام دهند چرا که ارباب رجوع در برخورد اول با کارکنان دانشگاه مواجهت دارد و چهره دانشگاه از برخورد اولیه متصور می شود و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی نقش موثری در ارباب رجوع محور بودن دانشگاه دارد.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۴:۰۵ | دفعات بازدید: ۱۷۶۹ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر