دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تقدیر از کارمند نمونه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان کارمند نمونه شهرستان اسدآبادپس از انتخاب کارمند نمونه در دانشگاه و معرفی به فرمانداری شهرستان اسدآباد از آقای هادی عبدکوند؛ کارمند نمونه دانشگاه در سال 1398، در محل فرمانداری شهرستان اسدآباد تقدیر به عمل آمد.

مبنای انتخاب کارمند نمونه در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی نمره ارزشیابی سالانه، رعایت نظم ورود و خروج، سرعت و دقت در عمل به ارجاعات و رضایت مدیر مربوطه لحاظ گردیده بود که به ترتیب آقایان هادی عبدکوند، رمضان خدمتی حیدری و حامد گلزار محسن با کسب امتیازات قائل شده برای هر شاخص، به عنوان کارمندان نمونه اول تا سوم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی انتخاب گردیدند و آقای هادی عبدکوند به عنوان کارمند نمونه شهرستان اسدآباد به فرمانداری معرفی گردیدند.

پیش تر در مراسم گرامیداشت روز کارمند از کارمندان نمونه دانشگاه توسط رییس محترم دانشگاه؛ جناب آقای دکتر گودرزی افشار تقدیر به عمل آمده بود.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۶:۰۶ | دفعات بازدید: ۱۸۲۴ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر