دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تبریک انتصاب های جدید در دانشگاهتبریک انتصاب سرپرست های جدید مدیریتهای امور پژوهشی و فناوری و امور آموزشی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه انتصاب سرکار خانم دکتر زهره مریانجی؛ عضو محترم هیأت علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه را به عنوان سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری و انتصاب جناب آقای مهندس مسلم درویشی؛ عضو محترم هیأت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه به عنوان سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه را به این بزرگواران تبریک عرض نموده و از زحمات جناب آقای دکتر حبیب شهبازی گیگاسری و دکتر سید محمد حسینی در طول دوران تصدی سرپرستی مدیریت های فوق الذکر کمال تقدیر و تشکر را به عمل می آورد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۰۸:۰۷ | دفعات بازدید: ۲۹۲۵ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر