دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تبریک انتصاب دو نفراز اعضای هیئت علمی دانشگاهتبریک انتصاب دو نفراز اعضای هیئت علمی دانشگاه

دکتر اعظمی ریاست محترم دانشگاه طی دو حکم جداگانه آقای دکترمرتضی لطفی پارسا و سرکار خانم مهندس نسیبه پوطی را به ترتیب به سمت سرپرست امور پژوهشی دانشگاه و سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه معرفی نمودند. روابط عمومی دانشگاه این انتخاب شایسته را به این عزیزان تبریک عرض نموده و برای آنها توفیق سربلندی و رشد و تعالی بیشتر علمی و پژوهشی را از خداوند منان خواستار است


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۱۱ | دفعات بازدید: ۲۴۷۴ بازدید
نظراتثبت نظر