دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تامین خوابگاه جهت اسکان دانشجویان جدید الورودبا عنایت ویژه ریاست محترم دانشگاه به بحث مسائل رفاهی دانشجویان و پیگیری و تلاش مستمر امور دانشجویی دانشگاه ، خوابگاه جهت اسکان کلیه دانشجویان ورودی تدارک دیده شده است .

با عنایت ویژه ریاست محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به بحث مسائل رفاهی دانشجویان و پیگیری و تلاش مستمر امور دانشجویی دانشگاه ، خوابگاه جهت اسکان کلیه دانشجویان ورودی تدارک دیده شده است .
جهت رفاه حال دانشجویان ساختمان خوابگاه ها در فاصله ای نزدیک به دانشگاه در نظر گرفته شده و سعی بر آن بوده که ساختمان ها حتی المقدور نوساز و دارای امکانات رفاهی مکفی باشند .
مسئولین دانشگاه نیز با نظارت بر روند تجهیز خوابگاه ها و سنجش کیفیت خدمات و امکانات ارائه شده در آن سعی در فراهم آوردن مکانی آرام جهت اسکان دانشجویان داشته اند به طوری که دانشجویان دغدغه و مشکل مسکن را نداشته باشند .
نوساز بودن ، نزدیکی به دانشگاه ، وجود سالن های ورزشی و استخر در اطراف خوابگاه ها و نزدیکی به کتابخانه و پارک شهر از مزایای خوابگاه های تدارک دیده شده می باشد .


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ ۱۱:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۹۷۸ بازدید
نظراتثبت نظر