دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

به مناسبت روز کارمند از کارمندان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی تقدیر شدبا توجه به لزوم اعمال محدودیت‌های مقابله با کرونا ویروس، بدون برگزاری مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدیه از کارمندان دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

دکتر گودرزی افشار؛ رییس محترم دانشگاه ضمن تخصیص مزایا و هدیه برای کارکنان دانشگاه، به این مناسبت تقدیرنامه با متن ذیل صادر نمودند.

همچنین سه نفر از کارکنان دانشگاه به عنوان کارمند نمونه انتخاب شدند. مبنای انتخاب کارمند نمونه در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی نمره ارزشیابی سالانه، رعایت نظم ورود و خروج، سرعت و دقت در عمل به ارجاعات و رضایت مدیران مربوطه لحاظ گردیده بود که به ترتیب آقای رمضان خدمتی حیدری، خانم مریم بهرامی کارزار و آقای مهدی قمری با کسب امتیازات قائل شده برای هر شاخص، به عنوان کارمندان نمونه اول تا سوم دانشگاه انتخاب گردیدند.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۲:۰۶ | دفعات بازدید: ۴۴۹ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر