دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان همداندانشجویان محترمی که قصد شرکت در کنگره شهدای دانشجوی استان همدان را دارند جهت هماهنگی به آقای مولوی مراجعه فرمایند.

برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان همدان


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۱:۰۳ | دفعات بازدید: ۲۲۹۳ بازدید
نظراتثبت نظر