دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری هم اندیشی دانشگاه و اعضای شورای اسلامی شهر جهت کاربست توسعه پایدار شهریروز چهارشنبه، 10 شهریورماه، جلسه هم اندیشی دانشگاه، شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر اسدآباد در راستای توسعه پایدار شهری برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بازدید میدانی از خوابگاه دانشکدۀ فنی و حرفه ای و همچنین مرکز پژوهش های بیدرای اسلامی، با حضور دکتر حسین مرادی مخلص رئیس دانشگاه،  اعضای هیأت رئیسه و مدیران، کلیۀ  اعضای شورای اسلامی شهر اسدآباد و سرپرست شهرداری صورت پذیرفت. سپس حاضران جهت پیشبرد بهتر امور، نسبت به برگزاری جلسه ای در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی اقدام نمودند. در ابتدای جلسه، دکتر حسین مرادی مخلص ضمن عرض خیر مقدم، گزارش جامعی از اقدامات حرکت دانشگاه به سمت جامعه محوری مشتمل بر ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه و برگزاری همایش های متعدد در رابطه با بیداری اسلامی، کشاورزی و محیط زیست و آسیب های اجتماعی ارایه کرد و آمادگی دانشگاه سیدجمال الدین اسآبادی برای کمک به پیشبرد اهداف  توسعۀ پایدار شهر اسدآباد مشتمل بر توسعۀ زیرساخت های نرم افزاری و تحقق شهر هوشمند، تولید محتوا و مهندسی فرهنگی، را اعلام نمود.

در ادامه اقای فردین جمور، رئیس شورای اسلامی شهر، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی را به عنوان دانشگاهی چابک و توانمند معرفی کرد که بواسطۀ دارا بودن نگاه انقلابی و جهادی، در راستای گام دوم انقلاب می تواند کمک شایان توجهی به توسعۀ پایدار شهر اسداباد و حل مسائل آن نماید و آمادگی شورای شهر برای بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های علمی اعضای هیات علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در حوزه های مختلف توسعۀ پایدار شهری از جمله زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اعلام نمود. سپس آقای رضایی سرپرست شهرداری، اظهار داشت آمادۀ همکاری کامل با دانشگاه جهت صدور پایان کارخوابگاه دانشکده فنی و حرفه ای و توسعۀ فضای سبز و زیرساخت های دانشگاه می باشد.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای محترم جلسه مقرر گردید موارد زیر در اولویت های همکاری دانشگاه و شورای اسلامی جهت کاربست توسعۀ پایدار شهری قرار گیرد:

  • استفاده از ظرفیت های دانشگاه به عنوان اتاق فکر ششمین دورۀ شورای اسلامی شهر اسدآباد؛
  • استفاده از امکانات و ادوات فضای سبز شهرداری جهت محوطه سازی محیط دانشگاهی در راستای معرفی اسدآباد به عنوان شهر دانشگاهی.

در پایان امید آن می رود این گونه حرکت های ارزشمند و همراهی و همدلی دانشگاه و شورای شهر به توسعۀ پایدار شهر اسدآباد کمک شایان توجهی نماید.

 


تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۹:۰۶ | دفعات بازدید: ۱۵۳ بازدید

برچسب ها: - توسعه پایدارنظراتثبت نظر