دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری نشست ویژه در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به مناسبت برنامه ریزی شروع سال تحصیلی جدیدجلسه هیات رئیسه و برخی مدیران دانشگاه با محوریت بررسی برنامه های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل شد

در این جلسه که با حضور رئیس محترم دانشگاه و مدیران واحدهای آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و پژوهشی دانشگاه تشکیل گردید، به بررسی شرایط و اقدامات لازم در ترم تحصیلی جدید با توجه به شرایط کرونایی پرداخته شد.

همچنین در این جلسه مدیران محترم دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود در سه ماهه اخیر، ساز و کارهای لازم جهت بهبود و ارتقاء کیفیت و کمیت نظام آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی را  بررسی کردند.

ضمناً مقرر شد دانشگاه بستر و شرایط لازم جهت ارائه خدمات آموزشی به صورت مجازی و حضوری به ویژه برای دانشجویان جدیدالورود را فراهم نماید.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۷:۰۶ | دفعات بازدید: ۳۲۸ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر