دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری نخستین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادیاولین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی در روز چهارشنبه مورخ 22/02/95 در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی در روز چهارشنبه مورخ 22/02/95 در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار گردید.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۹:۰۳ | دفعات بازدید: ۲۳۴۲ بازدید
نظراتثبت نظر