دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری مسابقات طناب کشی و آشپزی در دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه هابرگزاری مسابقات طناب کشی و آشپزی در دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۱۴:۰۲ | دفعات بازدید: ۳۲۰۵ بازدید

برچسب ها: هفته خوابگاههانظراتثبت نظر