دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری جلسه هماهنگی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادیبرگزاری جلسه هماهنگی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1400-1399 با حضور دکتر مرادی مخلص

روز چهارشنبه مورخ 99/07/30، جلسه هماهنگي ثبت نام دانشجويان جديدالورود سال تحصیلی 1400-1399 با هدف رفع نواقص احتمالی و ارتقای کیفیت فرایند ثبت نام دانشجویان جدید با حضور رییس محترم دانشگاه، معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، مدیر محترم آموزش و مسئولان و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار گردید.

دکتر حسین مرادی مخلص؛ رییس محترم دانشگاه ضمن اشاره به شرایط ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا بر حداقل حضور دانشجویان نورود در فرآیند ثبت نام و استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و سامانه های الکترونیکی تاکید کردند. ایشان آموزش را قلب تپنده و دانشجویان را ولی نعمتان دانشگاه خواندند که موجب شده در این جلسه حضور یابند و لزوم بسیج کلیه واحدهای دانشگاه برای فراهم آوری ایده آل ترین شرایط جهت ارائه خدمات و ثبت نام از دانشجویان نوورود را به معاونت آموزشی دانشگاه ابلاغ کردند.

دکتر موسوی زارع؛ معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه و مهندس درویشی؛ مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه، هرکدام نکاتی را در این خصوص عرضه داشتند و وظایف واحدهای مختلف در فرآیند ثبت نام مشخص گردید.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳:۰۷ | دفعات بازدید: ۴۲۷ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر