دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای دانشگاهاین جلسه روز یکشنبه، دوم دی ماه در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

دکتر گودرزی افشار؛ سرپرست محترم دانشگاه ضمن احیای شورای دانشگاه، جهت رسیدن به اهداف و تعالی دانشگاه طرح موضوعات مربوطه و راهبردی دانشگاه را در این شورا  لازم دانستند.

در این جلسه که به طول انجامید دستور جلسه مربوطه طرح گردید و اعضای محترم در این خصوص به تبادل نظر پرداختند.


تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۴:۱۰ | دفعات بازدید: ۱۹۹۶ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر