دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری اولین کنفرانس حسابداری- مدیریت و اقتصاد در استانبرگزاری اولین کنفرانس حسابداری- مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی در استان

برگزاری اولین کنفرانس حسابداری- مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی در استان


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۲ | دفعات بازدید: ۲۱۷۵ بازدید
نظراتثبت نظر