دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه و بازدید رییس دانشگاه از روند برگزاری این انتخاباتدر حاشیه برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان، دکتر گودرزی افشار؛ رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از روند برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان بازدید کرد

انتخابات شورای صنفی دانشجویان پس از طی بازه های رسمی، امروز به مرحله رای گیری در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی رسید. در جریان برگزاری انتخابات دکتر حمید گودرزی افشار؛ رئیس محترم دانشگاه از روند برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه بازدید کرد و صحبت های دانشجویان را شنیدند.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۷:۰۸ | دفعات بازدید: ۱۳۴۷ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر