دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برپایی غرفه دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان همداناین نمایشگاه در محل مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهر همدان دایر گردیده است.

نمایشگاه روز شنبه 24 آذر ماه دایر گردیده و تا پنجشنبه 29 آذرماه ادامه دارد.

در این نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۶:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۳۳۷ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر