دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بازدید سرپرست دانشگاه از عملیات تکمیل پروژه سردر و حصار جنوبی دانشگاهدکتر گودرزی افشار از روند عملیات تکمیل پروژه سردر و حصار جنوبی دانشگاه بازدید کردند.

تصویر


تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۲:۱۰ | دفعات بازدید: ۲۳۲۵ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر