دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بازدید ریاست محترم دانشگاه از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشگاهبازدید ریاست محترم دانشگاه از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشگاه

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه از روز سه شنبه مورخ 96/06/27 آغاز گردیده است و تا روز پنجشنبه مورخ 96/06/29 ادامه دارد. دکتر جعفر امیری پریان؛ سرپرست محترم دانشگاه از روند این ثبت نام بازدید نمودند.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۶:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۲۵۰ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر