دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بازدید رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از واحدهای اداریدکتر گودرزی افشار از بخش های اداری و مالی دانشگاه بازدید به عمل آوردند

در ادامه بازدیدهای دوره ای رئیس محترم دانشگاه از واحدهای اداری، آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی، روز دوشنبه مورخ 31 شهریورماه مصادف با اولین روز از هفته دفاع مقدس، دکتر گودرزی افشار در معیت برخی از مدیران دانشگاه از بخش های اداری و مالی بازدید کردند و ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان این واحدها، از نزدیک در جریان برنامه ها، اقدامات و مسائل این مدیریت ها قرار گرفتند.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱:۰۷ | دفعات بازدید: ۲۳۰ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر