دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بازدید رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از روند برگزاری امتحانات پایان ترمدکتر گودرزی افشار با همراهی دکتر موسوی زارع؛ معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه، به منظور بررسی کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود صبح امروز دوم تیر ماه سال جاری از حوزه‌ امتحانی بازدید نمودند.

در این بازدید، دکتر گودرزی افشار ضمن ارزیابی کیفیت برگزاری امتحانات بر لزوم رعایت قوانین و مقررات آموزشی توسط دانشجویان و ایجاد آرامش، نظم و انضباط توسط مسئولین برگزار کننده امتحانات تأکید کرد و از نزدیک از روند برگزاری امتحانات و کم و کیف خدمات حوزه امتحانی مطلع گردیدند.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۲:۰۴ | دفعات بازدید: ۲۲۸۳ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر