دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان یک دانشگاه جامعه محور با رویکرد رفع چالش ها و موانع کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برگزار می کند.

اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در روز های 2 الی 3 شهریور در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی برگزار خواهد شد. اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می توانند حداکثر تا تاریخ 20 مرداد 1400 در سایت همایش به آدرس https://agriconf.sjau.ac.ir ثبت نام و مقالات خود را برای دبیرخانه همایش ارسال کنند.

 

 

پوستر همایش

 


تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰۸:۰۳ | دفعات بازدید: ۷۵۸ بازدید
نظراتثبت نظر