دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اولین جلسه کمیته پژوهش های فناوری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به صورت مجازی برگزار شداین جلسه با حضور اساتید و کارکنان حوزه کشاورزی، فنی، مهندسی و علوم انسانی با هدف تدوین سند جامع توسعه شهرک صنعتی شهرستان اسداباد صورت پذیرفت.

در راستای توسعه دانشگاه جامع محور و ورود تخصصی دانشگاه به موضوعات و مسائل شهرستان و استان، پس از بازدید میدانی اعضای هیأت علمی از شهرک صنعتی شهرستان اسدآباد، کمیته پژوهش های کاربردی با حضور اساتید مربوطه و متخصصین فن، ذیل معاونت آموزشی و پژوهشی (مدیریت پژوهش و فناوری) دانشگاه شکل گرفت.

 در راستای تبادل نظر در زمینه تهیه سند توسعه فعالیتهای شهرک صنعتی، اولین جلسه مجازی (به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی) این کمیته در مورخه 29 آبان تشکیل گردید و در آن اساتید ضمن تبادل نظر در مورد نحوه و چگونگی تدوین سند راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهرستان، تقسیم کاری در زمینه بخش های مختلف این برنامه انجام دادند. مقرر گردید در جلسه بعدی، مسئولین شهرک صنعتی و فعالان صنعتی به منظور غنای بیشتر سند راهبردی، در جلسه حضور داشته باشند.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۸ | دفعات بازدید: ۵۴۱ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر