دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اولین جلسه از مجموعه نشست های آموزشی پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر در دانشگاه برگزار شدمدیریت امور فرهنگی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با مشارکت مرکز مشاوره و سلامت و کانون همیاران سلامت و روان دانشگاه و همکاری انجمن معتادان گمنام "NA" شهرستان اسدآباد اقدام به برگزاری این کارگاه ها و نشست ها با عنوان کمین نموده اند.

اولین نشست روز یکشنبه مورخ 98/02/15 در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی برگزار شد که علاوه بر ارائه نکات آموزشی نمایشگاهی از کتب و مقالات مربوطه در محل برگزاری نشست دایر بود.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۴:۰۲ | دفعات بازدید: ۱۷۲۲ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر