دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اولویت های پژوهشی - تحقیقاتی سال 1393 سازمان جهاد کشاورزی استان همدانعناوین محورهای پژوهشی و تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در سال 1393 جهت اطلاع و بهره برداری اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه به شرح فراخوان ذیل اعلام می گردد.

عناوین محورهای پژوهشی و تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در سال 1393 جهت اطلاع و بهره برداری اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه به شرح فراخوان ذیل اعلام می گردد.  

                      معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ ۱۱:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۷۷۱ بازدید

برچسب ها: جهاد کشاورزینظراتثبت نظر