دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی و مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاهدکتر حسین مرادی مخلص؛ رییس محترم دانشگاه طی ابلاغ های جداگانه ای سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی و مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ر امنصوب کردند

طی این انتصاب ها دکتر هاجر مریخ پور؛ عضو محترم هیأت علمی گروه علوم کشاورزی دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی و دکتر ابراهیم فهلی به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه منصوب شدند.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک این انتصاب های به جا و شایسته به جامعه دانشگاهی، برای این عزیزان آرزوی توفیق روز افزون را دارد و از زحمات بی شائبه دکتر سید احمدرضا موسوی زارع و مهندس مسلم درویشی در زمان تصدی پست های مذکور کمال تقدیر و تشکر را به عمل می آورد.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۰۸ | دفعات بازدید: ۶۲۴ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر