دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

انتصاب سرپرست جدید امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاهدکتر حمید گودرزی افشار؛ معاون اداری و مالی دانشگاه با حفظ سمت به عنوان سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب شدند.

دکتر امیری پریان؛ ریاست محترم دانشگاه، طی حکمی دکتر حمید گودرزی افشار؛ عضو هیأت علمی گروه شیمی و معاون اداری و مالی دانشگاه را با حفظ سمت های اداری و آموزشی به عنوان سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معرفی کردند. همچنین ایشان از زحمات  آقای دکتر مهدی فیضی سخا در طول دوران این مدیریت تقدیر نمودند.

 


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳:۰۷ | دفعات بازدید: ۲۲۶۹ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر