دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

انتخاب روابط عمومی دانشگاه، به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان اسدآباد در سال 1395انتخاب روابط عمومی دانشگاه، به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان اسدآباد در سال 1395 را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم.


نظراتثبت نظر