دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

امضای تفاهم نامه همكاری بین دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی با مركز تحقیقات وآموزش كشاورزی همدانتفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی امضا شد.

در روز شنبه مورخ 6 آذر ماه سال جاری تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی امضا شد. این تفاهم نامه که به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های پژوهشی -آموزشی به امضا آقای دکتر رضا گلبداغی معاون مالی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی و آقای دکتر اسدیان رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی همدان  رسید.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۵۵۶ بازدید
نظراتثبت نظر