دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اقدام نوع دوستانه جامعه دانشگاهی سید جمال الدین اسدآبادی در راستای کمک به سیل زدگان کشورجمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی برای کمک به جبران خسارت سیل زدگان کشور

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در نظر دارد نسبت به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی جامعه دانشگاهی و آحاد جامعه اسلامی اقدام نموده و این کمک ها را بصورت متمرکز به مراکز حمایتی تحویل نماید.

شماره حساب کمک های نقدی؛ 0112625377008 بانک ملی - صندوق خیریه نیک اندیشان دانش (ناد) دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مدیریت امور اداری دانشگاه آماده دریافت کمک های غیر نقدی می باشد.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۵:۰۱ | دفعات بازدید: ۱۶۵۸ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر