دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

افتتاح دفتر جدید مرکز مشاوره و سلامت و دفتر کانون همیاران سلامت روان دانشگاه به مناسبت هفته سلامتدفاتر مرکز مشاوره و سلامت و کانون همیاران سلامت روان دانشگاه توسط دکتر گودرزی افشار؛ رییس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی افتتاح گردید.

مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه به مناسبت هفته سلامت، نسبت به افتتاح دفتر جدید این مرکز و دفتر کانون همیاران سلامت روان دانشگاه اقدام نمود.

دکتر گودرزی افشار به همین مناسبت از یکی از مشاوران حاضر در دانشگاه تقدیر نمودند.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۶:۰۲ | دفعات بازدید: ۱۸۵۷ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر