دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

افتتاح دبیرخانه دائمی شورای توسعه پایدار و دانشگاهدبیرخانه دائمی شورای توسعه پایدار و دانشگاه در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی افتتاح شد و از پژوهشگران برتر گروه های آموزشی دانشگاه تقدیر به عمل آمد

پس از قرائت قرآن کریم، جناب آقای دکتر جعفر امیری پریان؛ ریاست محترم دانشگاه ضمن عرض خوش آمدگویی به میهمانان و مدعوین، عرضه داشتند که تمامی تلاش ایشان و مجموعه دانشگاه بر این است که هیچکدام از وعده ها و اقدامات صورت گرفته صرفا در قالب تئوری نماند و به صورت عملی به انجام درآید به صورتی که پایداری آن هم لحاظ شود و به شعر معروف سعدی نیز اشاره کردند " سعدیا گر چه سخندان و مصالح­ گویی - به عمل کار برآید به سخندانی نیست"، دکتر امیری پریان با اشاره به دایر بودن این شورا در سال های گذشته فرمودند تمامی همت دانشگاه در این است که با یاری خدا و همراهی مسئولین شهرستان تمامی طرح های پیشهادی و مورد مطالعه قرار گرفته به صورت پایدار به اجرا درآید و ارتباط خود با بخش تولید را نیز یادآور شدند، در ادامه جناب آقای مهندس افشاری؛ فرماندار محترم شهرستان اسدآباد با ارائه گزارشی از شورای توسعه پایدار قبلی در سطح شهرستان با محوریت دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی بیان فرمودند که 52 طرح مورد مطالعه قرار گرفت که از آنها 12 طرح به صورت نهایی جهت اجرا آماده است و عرضه داشتند اگر علم و پژوهش موضوع یا طرحی را تایید کند آن طرح، طرحی موفق و پایدار است و منتقدان زیادی نخواهد داشت زیرا مورد مطالعه قرار گرفته است و در این راستا نیز در حوزه توسعه پایداری اشاره هایی به چند طرح بدون مطالعه داشتند که فرجام خوبی نداشتند. در پایان این مراسم به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشگران برتر گروه های آموزشی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۱۴۱ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر