دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اعطای پژوهانه به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشددانشجویانی که متقاضی دریافت پژوهانه هستند تا روز چهارشنبه مورخ 95/12/04 فرصت دارند جهت عقد قرارداد به دفتر مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه مراجعه نمایند.

به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه می رساند، دانشجویانی که متقاضی دریافت پژوهانه هستند تا روز چهارشنبه مورخ 95/12/04 فرصت دارند جهت عقد قرارداد به دفتر مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه مراجعه نمایند.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۲:۱۱ | دفعات بازدید: ۲۴۹۲ بازدید
نظراتثبت نظر