دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اعضای شورای شهر اسدآباد با سرپرست دانشگاه دیدار کردندروز چهارشنبه مورخ 21 آذرماه - اعضای محترم شورای شهر اسدآباد در دفتر ریاست دانشگاه حضور یافتند و با دکتر گودرزی افشار؛ سرپرست محترم دانشگاه دیدار کردند.

در این دیدار تعامل بین دانشگاه و شورای شهر مورد تاکید قرار گرفت. دکتر گودرزی افشار اعلام داشتند دانشگاه آمادگی همکاری و مشاوره در تمامی امور مرتبط با شورای شهر و شهرداری اسدآباد را دارد. اعضای شورای شهر نیز ابراز داشتند در جهت رفع موانع رشد و توسعه عمرانی دانشگاه مساعدتهای لازم مبذول می گردد.


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۱:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۳۲۸ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر