دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاهاز تمامی افرادی(اساتید، کارکنان و دانشجویان) درخواست می شود تا تاریخ 18/10/95 منابع امانت گرفته شده را به کتابخانه تحویل دهند یا نسبت به تمدید (بعد از انجام کارهای مربوط به عضویت خود) اقدام نمایند.

به اطلاع اساتید، کارکنان و دانشجویان گرامی می رساند؛

جهت سازماندهی کتب موجود و ثبت در نرم افزار امانت منابع کتابخانه، از تمامی افرادی(اساتید، کارکنان و دانشجویان) درخواست می شود تا تاریخ 18/10/95 منابع امانت گرفته شده را به کتابخانه تحویل دهند یا نسبت به تمدید (بعد از انجام کارهای مربوط به عضویت خود) اقدام نمایند.

با توجه به این نکته که مدت امانت کتاب ده روز میباشد، از کسانی که به هر دلیلی از تحویل کتاب به کتابخانه در موعد مقرر(95/10/18) خودداری کنند به ازای هر روز تاخیر جریمه دیر کرد اخذ خواهد شد.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۴:۱۰ | دفعات بازدید: ۲۴۲۸ بازدید
نظراتثبت نظر