دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه نهایی ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری 1398 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادیضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و آرزوی توفیق روزافزون شما دانشجویان گرامی ، زمان و نحوه ثبت نام به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:

       به اطلاع کلیه  پذیرفته شدگان عزیز می رساند فرآیند ثبت نام در این دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود به صورت حضوری انجام خواهد شد که حضور داوطلب در زمان تعیین شده از سوی اداره آموزش دانشگاه الزامی است. ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان طبق برنامه زمانبندی ذیل و بر اساس حرف اول نام خانوادگی پذیرفته شدگان در محل دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به آدرس:استان همدان- شهرستان اسدآباد- بلوار شهید مظاهر رضاییان ساختمان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی  صورت خواهد پذیرفت .

ردیف

روز

تاریخ

صبح از8 تا 12- بعد از ظهر 14 تا 16

1

شنبه

30/06/1398

(الف)     تا       (ذ)

2

یک شنبه

31/06/1398

(ر)         تا      (غ)

3

دو شنبه

01/07/1398

(ف)        تا      (ی)

پذیرفته شدگان گرامی قبل از مراجعه برای ثبت نام موارد زیر را مورد توجه داشته باشند:

1)حضور فرد پذیرفته شده در روز ثبت نام الزامی است.

2) مدارک مورد نیاز را بطور کامل بهمراه داشته باشید، در غیر اینصورت ، ثبت نام به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.

3)ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان صبح ها از ساعت 8 الی 12 و بعد ازظهر ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶ انجام خواهد شد.

4)مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

- اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات آن-  3 نسخه

 - اصل و کپی پشت و روی کارت ملی (یا رسید دریافت کارت ملی)    

-کپی کارنامه کنکور سراسری سال 1398

- مدارک تحصیلی به شرح جدول ذیل ( دقت نمایید که کلیه مدارک خواسته شده را تهیه نموده و در روز ثبت نام ارائه دهید) :  

رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي)

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

 

1-1

نظام‌ قديم ‌آموزش‌ متوسطه

- اصل ‌يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم.

- بخش ‌و شهرستان ‌محل ‌‌اخذ ديپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل ديپلم مي‌بايست ‌با سه سال تحصيل‌ مندرج ‌در ليست‌ يكسان باشد.

- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي نيمسال اول‌ بايد حداكثر تا پايان 98/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 98/11/30 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

- عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان ديپلم مندرج در فايل اطلاعات يكسان باشد.

 

1-2

- گواهي ‌تحصيلي ‌سال ‌ماقبل و 2 سال‌ ‌ماقبل ديپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان ‌محل تحصيل‌ با مهر و امضاي ‌مدير دبيرستان و يا‌ هنرستان با درج بخش ‌و شهرستان ‌سال ‌ماقبل ‌و 2 سال قبل از ديپلم.

 

2-1

نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي ‌واحدي

- اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي با مهر و امضاي مدير مركز پيش‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي.

- تاريخ اخذ دوره پيش‌دانشگاهي در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 98/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 98/11/30 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي‌بايست با سه‌ سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

 

2-2

- اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي ‌‌ديپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك.

 

2-3

- اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل ‌ديپلم‌ با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان ‌با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.

 

2-4

- اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام ‌نظام‌ آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي (رياضي‌ فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك‌ از سال‌هاي 1384 به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

- بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با نمرات مندرج در ليست‌ها و يا اطلاعات دريافتي از پرتال‌سازمان.

- عنوان ديپلم و پيش‌دانشگاهي ارائه شده با عنوان ديپلم و پيش‌دانشگاهي مندرج در فايل اطلاعات يكسان باشد.

 

2-5

- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم‌تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) از سال 1391 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

 

3-1

نظام آموزشي جديد

(3-3-6)

- اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي موقت پايان تحصيلات ‌‌دوره دوم متوسطه با مُهر و امضاي مدير دبيرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك.

- تاريخ اخذ مدرك تحصيلي پايه دوازدهم در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي براي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 98/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 98/11/30 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرك‌ تحصيلي پايه‌هاي دهم‌ تا دوازدهم، مي‌بايست ‌با سه ‌سال تحصيل‌ مندرج در ‌ليست‌ يكسان باشد.

 

3-2

 

- فرم 602 (گزارش كلي سوابق تحصيلي پايه‌هاي دهم تا دوازدهم) قابل دريافت از دبيرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدير يا معاون اجرايي دبيرستان.

 

3-3

- اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان (پايه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبيرستان يا ادارت آموزش و پرورش.

- بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با نمرات مندرج در ليست‌ها ويا اطلاعات دريافتي از پرتال‌سازمان.

 

4

دانشجويان: اخراجي آموزشي و يا انصرافي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

- اصل فرم انصراف از تحصيل

-دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافي دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي حداكثر تا تاريخ 97/12/25 لازم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه حساب كامل تأييد شده دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند. (فرم شماره 2 – ص 65 دفترچه شماره 1)

 

5

دارندگان مدرك‌ معادل‌كارداني‌

- اصل مدرك و يا گواهي دانش‌آموختگي در دوره‌ي معادل.

- در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 معاونت ‌آموزشي‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسي‌هاي لازم مي‌بايست براساس اين بخشنامه صورت‌ گيرد. ضمناً قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغو خواهد شد.

 

6

دارندگان‌ مدرك كارداني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

- اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم).

- تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 98/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 98/11/30 و مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقايان باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

 

7

‌دارندگان‌ مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي

- پايان‌‌ طرح‌ نيروي ‌انساني‌ تاريخ 98/06/31 (فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گروه آموزش پزشكي) پذيرفته‌شدگان ‌رشته‌هاي تحصيلي نيمسال ‌اول ‌و يا 98/11/30 براي ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پذيرش براي ‌نيمسال‌ دوم باشد.

 

8

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

- اصل‌ و يا گواهي ‌مدرك‌ كارداني‌ پيوسته ‌آموزشكده‌هاي فني‌ و حرفه‌اي، دانشگاه جامع‌ علمي –كاربردي و يا دانشگاه آزاد اسلامي.

- اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.

- مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش‌دانشگاهي‌براي پذيرفته‌شدگان ملاك عمل ‌و قابل‌قبول مي‌باشد‌.

- با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 98/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 98/11/30 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

- شرط معدل براي ثبت‌نام ملاك نمي‌باشد.

 

- بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ سال تحصيلي اول، دوم و سوم ‌مي‌بايست با سه‌‌سال ذكر شده در ليست يكسان‌ باشد.

- ديپلمه‌هاي ‌فني مشمول سوابق نمي‌شوند.

 

   

- با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش‌دانشگاهي (براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي) و يا پايه دوازدهم (براي نظام آموزشي 3-3-6) در نيمه دوم شهريور ماه، در صورتي كه پذيرفته‌شدگان در زمان ثبت‌نام حسب مورد موفق به ارائه گواهي پيش‌دانشگاهي و يا گواهي پايان تحصيلات ‌‌دوره دوم متوسطه (نظام آموزشي 3-3-6) نگردند، لازم است تعهدي مبني بر ارائه گواهي فراغت از تحصيل تا تاريخ‌ 30/07/1398 بدهند. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ مذکور قبولي آنان لغو مي‌گردد.

-8 قطعه عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده        

- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت در صورت وجود و یا اخذ برگه آماده به خدمت برای متولدین سال 1379 و قبل از آن

- رسید تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی از باجه های پست یا دفاتر پیشخوان دولت(پذیرفته شدگان باید با دردست داشتن تصویر گواهی موقت دوره پیش‌دانشگاهی یا دیپلم 6-3-3 به باجه پست یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی  یا دیپلم را کرده و رسید آن را در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند)

توجه : در صورت عدم ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم یا گواهی موقت آنها و نیز کارنامه (های) حاوی نمراتی که تاثیر مثبت در کنکور داشته اند، ثبت نام به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.

- اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.

- پرسنل شاغل رسمی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر موافقت کتبی باید گواهی اشتغال به کار را نیز ارائه نمایند .

- واریز مبلغ 700000 ریال معادل (هفتاد  هزار تومان )جهت بیمه و کارت دانشجویی به حساب شماره 0111613052001 بانک ملی شعبه مرکزی اسدآباد بنام تمرکز درآمدهای دانشگاه و ارائه اصل فیش واریزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسرکشور) (کلیه دانشجویان)

-  به منظور تسهیل و رضایت خدمات مالی به دانشجویان کلیه پذیرفته شدگان دوره شبانه ( نوبت دوم) به صورت علی الحساب مبلغ 3000000 ریال معادل (سیصد  هزار تومان) به حساب 0111613055006 بانک ملی شعبه مرکزی اسدآباد بنام درآمد شهریه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی واریز و در موقع ثبت نام اصل رسید مربوطه را ارائه نمایند. مابقی هزینه ها طبق اطلاعیه بعدی امور مالی و بصورت اقساطی قبل از شروع امتحانات پایان ترم دریافت خواهد شد.  (صرفا مختص دانشجویان دوره شبانه ( نوبت دوم) )

 

-خوابگاه دانشجویی

به اطلاع دانشجویانی که متقاضی دریافت خوابگاه دانشجویی هستند می رساند به منظور رفاه هر چه بیشتر دانشجویان جدید الورود مبلغ 1.500.000ریال ( یکصد و پنجاه هزار تومان)  ودیعه به همراه مقداری از اجاره بهای ترم اول به مبلغ  1000000 ریال ( یکصد هزار تومان) در موقع ثبت نام از دانشجویان اخذ خواهد شد  ( حساب شماره 0112614192008 بنام در آمد خوابگاه دانشگاه نزد بانک ملی شعبه مرکزی اسدآباد) در قبال آن معرفی نامه اسکان خوابگاه صادر خواهد شد. ( ضمناً امکان رزرو اینترنتی خوابگاه در هنگام ثبت نام فراهم شده است)

 

-تکمیل فرم ها و تحویل آن ها حین ثبت نام : 

دانشجویان گرامی جهت تسریع فرایند ثبت نام فرم های آموزشی و دانشجویی ذیل همین اطلاعیه قابل دریافت است. لطفا این فرم ها را دریافت نموده ، فرم خام را چاپ کرده و بصورت دقیق و خوانا تکمیل نمایید و در روز ثبت نام بهمراه داشته باشید.

(جهت دریافت فرم های آموزشی اینجا کلیک فرمایید)

(جهت دریافت فرم های دانشجویی اینجا کلیک فرمایید)

- فرم های بیش از یک صفحه را بصورت  تک برگ و پشت و رو چاپ نمایید.

- در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام می توانید با شماره های 6-08133117804 و سپس با داخلی های 302 و 303 ( امور آموزشی دانشگاه ) تماس بگیرید.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۶ | دفعات بازدید: ۴۶۰۴ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر