دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه نحوه دسترسی دانشجویان جدیدالورود به سامانه آموزشی دانشگاهدانشجویان گرامی جدیدالورود جهت دسترسی به سامانه آموزشی دانشگاه، رویت انتخاب واحد و برنامه کلاسی خود لازم است فایل ذیل را بارگیری نموده و بر اساس آن اقدام نمایند.


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۰۷ | دفعات بازدید: ۳۴۲۵ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر