دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه مهم آموزش در مورد ساعت امتحاناتدرب های ورودی محل برگزاری امتحانات پایانترم 951 ( ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ) حداکثر یک ربع قبل از شروع فرآیند هر امتحان بسته می شو.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بر اساس اطلاعیه مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاه، درب های ورودی محل برگزاری امتحانات پایانترم 951 ( ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ) حداکثر یک ربع قبل از شروع فرآیند هر امتحان بسته می شود و از ورود ممانعت به عمل می آید. لذا عواقب عدم حضور به موقع در جلسه امتحان به عهده خود دانشجو می باشد.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۱:۱۰ | دفعات بازدید: ۳۲۰۱ بازدید

برچسب ها: امتحانات اطلاعیهنظراتثبت نظر