دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه مهمانی و انتقال نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392دستور العمل نحوه ثبت درخواست مهمانی و انتقالی از سایر دانشگاه ها به دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و بالعکس برای نیمسال دوم سالتحصیلی 93-92

دستور العمل نحوه ثبت درخواست مهمانی و انتقالی از سایر دانشگاه ها به دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و بالعکس برای نیمسال دوم سالتحصیلی 93-92


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ ۰۹:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۶۷۹ بازدید
نظراتثبت نظر