دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه فوری - استعدادهای درخشانفرصت تحویل فرم تأییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی متقاضی ورود به مقطع کارشناسی ارشد سال 94 تا تاریخ 6 شهریور ماه تمدید شد.

به اطلاع دانشجویان متقاضی استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون کارشناسی ارشد 94 میرساند که :

فرصت تحویل فرم تأییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی متقاضی ورود به مقطع کارشناسی ارشد سال 94 تا تاریخ 6 شهریور ماه تمدید شد.

 دانشجویان متقاضی استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 94، باید پس از

دریافت فرم تأییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی فرم را تا تاریخ 5/6/94تکمیل و برای معرفی

به سازمان سنجش کشور به دفتر استعداد درخشان یا دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحویل دهند.

عواقب ناشی از عدم مراجعه در زمان های مقرر متوجه شخص دانشجو است.

متن اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رتبه اول کارشناسی

به اطلاع دانشجویان رتبه هاي برتر (اول )کارشناسی ورودي هاي 90 می  بررساند، اساس آیین نامه

شماره77897/21  مورخ5/5/93 پذیرش با آزمون استعداد هاي درخشان در دوره هاي کارشناسی

ارشد که در آزمون سراسري کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94 مجاز به انتخاب رشته گردیده اند،

لازم است در صورت احراز شرایط آیین نامه مذکور و  التحصیلیفارغ در 8 نیمسال تا  مورخ

30/6/94 دانش آموخته گردیده و پس از تکمیل و تایید فرم تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول مندرج در

 صفحه272دفترچه  رشتهانتخاب کارشناسی ارشد،  تاریخ تا5/6/94 تحویل دفتر هدایت استعداد هاي

درخشان نمایند .بدیهی است در  صورتعدم ارائه بموقع فرم  و عدم فارغ التحصیلی تا تاریخ مذکور

امکان استفاده از این تسهیلات میسر نخواهد بود.

دفتر هدایت استعدادهاي درخشان


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۱:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۳۰۸ بازدید
نظراتثبت نظر