دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه شماره یک مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در خصوص امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی دانشگاه


نظراتثبت نظر