دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه سوم دفتر استعدادهای درخشان - پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع ارشد شیمی معدنیدانشگاه سید جمال‌الدین‌اسدآبادی از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته شیمی ، تعداد محدودی را در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی بصورت بدون آزمون پذیرش می‌نماید.

به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان (دانشجویان ده درصد برتر از نظر معدل کل در مجموع دانشجویان ورودی رشته خود) ورودی سال 92 دانشگاه‌های دولتی که حداکثر در مدت 8 نیمسال تحصیلی فارغ‌التحصیل شده و یا در تابستان 96 فارغ‌التحصیل خواهند شد، می‌رساند:

دانشگاه سید جمال‌الدین‌اسدآبادی بر اساس "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره 77948/21 مورخ 5/5/1393 و ابلاغیه آن به شماره 96474/21 مورخ 24/5/1394" از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته شیمی  ، تعداد محدودی را در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی بصورت بدون آزمون پذیرش می‌نماید.

مدارك لازم:

  1. یک نسخه تصویر شناسنامه
  2. یک نسخه تصویر کارت ملی (پشت و رو)
  3. دوقطعه عکس 4×3 با ذکر مشخصات متقاضی در پشت آنها
  4. کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی)
  5. دو نسخه فرم تکمیل شده اطلاعات آموزشی که به تأیید مدیر کل آموزش دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد
  6. دو نسخه فرم درخواست
  7. ارسال اﺻﻞ و کپی فیش واریزی به مبلغ 300000 ریال (معادل سی هزار تومان) بهشماره حساب: 2424523235 بانک تجارت با عنوان: "بررسی پرونده‌های پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی"

 

آخرین مهلت ارسال مدارک:   31 خرداد ماه 1396

نکات مهم

  • مسئولیت صحت اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه سیدجمال الدین اسدآبادی ﻫﻴﭻ ﻣﺴئوﻟﻴﺘﻲ در قبال آنها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
  • مبلغ واریز شده و ﻣﺪارك ارسال شده به هیچ وجه به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد.
  • لازم به ذکر است در خصوص ضوابط پذیرش و اعلام نتایج نهائی، آخرین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارتی ملاک عمل می‌باشند.

ü      پذیرش اولیه از طریق سایت دانشگاه(http://sjau.ac.ir/) اطلاع رسانی خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری جداً خودداری نمایید.

نحوه ارسال مدارک:

ü      دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه سیدجمال الدین اسدآبادی می‌توانند مدارک خود را از تاریخ 31 خرداد ماه 1396 به دفتر معاونت آموزشی- دفتر هدایت استعدادهای درخشان تحویل دهند.

ü      متقاضیان سایر دانشگاه‌ها، مدارک خود را حداکثر تا تاریخ تاریخ 31 خرداد ماه 1396از طریق پست پیشتاز به آدرس "همدان، اسدآباد، ابتدای بلوار شهید رضاییان کدپستی6541861841 دانشگاه سیدجمال ادین اسدآبادی-دفتر هدایت استعدادهای درخشان" ارسال نمایند.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۶:۰۱ | دفعات بازدید: ۲۴۴۸ بازدید
نظراتثبت نظر