دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان- اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر سالبر اساس آیین نامه بنیاد ملی نخبگان دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها پژوهشگاه ها و مراکز فناوری کشور این جوایز به تعدادی از دانشجویان حائز شرایط اعطا خواهد شد.

بر اساس آیین نامه بنیاد ملی نخبگان در خصوص شناسایی و اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر در حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ به منظور توانمند سازی و شکوفایی استعدادهای شناسایی شده و هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها پژوهشگاه ها و مراکز فناوری کشور این جوایز به تعدادی از دانشجویان حائز شرایط اعطا خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در رابطه با فرايند انتخاب دانشجويان، شرايط و مدارک لازم براي بهره مندي از جايزه هاي تحصيليبه فایل چکیده آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برترمراجعه نمایید.

متقاضیان حداکثر تا تاریخ 15 شهریور ماه 1394 مدارک خود را به دفتر استعداد های درخشان دانشگاه ارائه نمایند تا پس از تایید در سامانه soraya.bmn.ir بارگداری شوند.


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ۱۱:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۵۰۷ بازدید
نظراتثبت نظر