دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه برگزاری تریبون آزاد در دانشگاهبه همت بسیج دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاه این مهم صورت می پذیرد

اطلاعیه موضوع، زمان و مکان برگزاری تریبون آزاد در دانشگاه


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۳۶۰ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر