دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه - ازدواج دانشجوییبه اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی متاهلی که تا کنون در مراسم ازدواج دانشجویی شرکت نکرده اند می رساند به واحد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه - ساختمان شماره 1 مراجعه فرمایند.

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی متاهلی که تا کنون در مراسم ازدواج دانشجویی شرکت نکرده اند می رساند که هرچه سریعتر با در دست داشتن عقدنامه به واحد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه - ساختمان شماره 1 مراجعه فرمایند.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۰۹:۰۳ | دفعات بازدید: ۲۴۲۸ بازدید
نظراتثبت نظر