دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه امور دانشجویی در مورد خوابگاه هابه اطلاع کلیه دانشجویان می رساند خوابگاههای دانشجویی به صورت خود گردان بوده و دانشجویان می بایست بر اساس تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه و پیمانکار خوابگاه بر اساس قرارداد نمونه تهیه شده نسبت به عقد قرارداد با مالکین خوابگاه ها اقدام نمایند.

باسمه تعالی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان دختر و پسر متقاضی خوابگاه در نیمسال اول و دوم 1396-1395 می رساند بر اساس مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه در نیمسال های مذکور خوابگاههای دانشجویی به صورت خود گردان بوده و دانشجویان می بایست بر اساس تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه و پیمانکار خوابگاه بر اساس قرارداد نمونه تهیه شده نسبت به عقد قرارداد با مالکین خوابگاه ها اقدام نمایند. ضمنا به نکات زیر توجه فرمائید :

1-فهرست خوابگاه های مجاز در سطح شهرستان اسد آباد که مورد تایید دانشگاه می باشد در این اطلاعیه آمده است که خوابگاه ها ، پانسیون ها و ... خارج از این اطلاعیه فاقد اعتبار بوده و مورد تایید دانشگاه نمی باشد .

2- دانشجویان به صورت انفرادی و گروهی بر اساس ماده 3 (مدت اجاره) و 4 (مبلغ اجاره) قرارداد نمونه با مالکین خوابگاه ها قرارداد منعقد نمایند. خواهشمند است قرارداد نمونه را با دقت مطالعه فرمایید.

3- دانشگاه در قرارداد منعقده  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن ( مبلغ قرارداد، تعهد مالکین خوابگاه و دانشجویان) را دراد اما مسئولیتی از نظر پرداخت مبلغ اجار ندارد.

4- دانشگاه هیچ کونه مسئولیتی در قبال مراجعه دیر هنگام دانشجویان به خوابگاه ها برای عقد قرارداد ندارد. 

5- دانشجویان می بایستی تنها در قالب قرارداد نمونه و مفاد آن قرارداد منعقد نمایند. و هر گونه تخلفی از آن مورد تایید دانشگاه نمی باشد.

6- وظایف و تعهدات دانشگاه و مالکین خوابگاه ها در قالب تفاهم نامه ، مورد تایید قرار گرفته است که توصیه می شود آن را با دقت مطالعه فرمایید.

جهت دریافت پیوستها کلیک فرمایید


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ۱۲:۰۶ | دفعات بازدید: ۴۰۶۵ بازدید
نظراتثبت نظر